Biuletyny Informacji Publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zagadnieniem dostępu do informacji publicznej które jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (…)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych takich jak strony www pełniące role Biuletynów Informacji Publicznej.

Nasz produkt w formie przejrzystej strony biuletynu spełni powyższe wymagania ustawodawcy oraz sprawdzi się jako prosta strona internetowa dla podmiotów na których ciąży obowiązek prowadzenia BIP. W podstawowej wersji posiada takie funkcyjności jak metryczka oraz historia zmian dodawanych dokumentów. Wszystkie informacje zostaną zawarte w czytelnej i interesującej dla interesantów formie.